Vilka eljobb utför elektriker göteborg själv?

När det gäller elektricitet finns många regler att förhålla sig till, och det finns en anledning till det. Det är nämligen farligt att hålla på med om man inte har rätt kunskaper och det kan dessutom ge förödande konsekvenser. Elfel av olika slag står för en stor del av dom bränder om uppstår varje år, vilket är anledning nog att vara försiktig.

Det här får du göra själv

Även om det är få saker man för göra själv när det gäller el så finns det ändå några man kan ta sig an om man känner att man har tillräckliga kunskaper. Till exempel får man byta alla typer av glödlampor och säkringar. Man får även byta lamphållare och utföra reparationer på skarvsladdar och sladdar till olika typer av apparater som elektriker göteborg.

Känner man att man har kunskaperna som elektriker krävs kan man också ge sig på att byta vägguttag och strömbrytare – men dock högst vid 16 A. Utöver detta, som synes är ganska simpla åtgärder, ska man låta bli och istället överlåta jobbet till en fackman.

Vad du inte får göra

Att mixtra med el kan vara farligt både under arbetets gång men även längre fram. Minsta lilla snedsteg kan orsaka elfel, som i sin tur kan leda till brand i värsta fall. För alla åtgärder som rör fasta installationer bör en auktoriserad elektriker som https://elektrikerngöteborg.se anlitas.

Tidigare nämndes att man själv får byta vägguttag med elektriker göteborg men viktigt här är att man inte får byta ojordade uttag mot jordade på egen hand. I gamla hus förekommer ofta ojordade uttag och elarbeten från förr kräver viss expertis för att det ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Är du minsta lilla osäker på vad du får göra själv och inte när det gäller el är det alltid bättre att vara på den säkra sidan och anlita hjälp istället för att ta risken.

Särskilt noga i badrum

El och vatten är en farlig kombination och därför är det extra viktigt att man anlitar en elektriker när elarbeten behöver utföras i badrum eller andra våtrumsutrymmen. Visst kan man byta glödlampor på egen hand även här men håller man till exempel på att renovera och behöver dra om elen eller om nya installationer ska genomföras ska man alltid leja bort detta till en elektriker.

Det gäller alltifrån att installera golvvärme till att koppla in handdukstorken och det finns ingen anledning att försöka sig på sådant själv. Gör man det och ett allvarligt elfel skulle uppstå kan man i värsta fall stå där med ett nedbrunnet hus utan att försäkringen täcker.

När du anlitar en elektriker

Det finns alltså många tillfällen där man behöver anlita en elektriker men även för detta finns saker som är viktiga att tänka på. För det första ska man välja en auktoriserad elektriker, samt gärna kontrollera så att denne finns registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Även om man får offra lite tid på att kontrollera den firma man planerar att anlita kan man se det som en slags garanti för att arbetet kommer att bli utfört på ett korrekt och fackmannamässigt sätt, vilket av förklarliga skäl är otroligt viktigt.

Vart en elektriker vänder sig vid problem

Om du får problem med elen
När man jobbar som elektriker som är ett påfrestande yrke både fysiskt men ibland även psykiskt är det viktigt att veta vart man kan vända sig om man får problem men till exempel kollegor, får problem med kroppen eller är med om en olycka på arbetsplatsen.

Vem har ansvar?
Är du anställd på ett företag så är det din arbetsgivare som har ansvaret för att du kan arbeta tryggt och säkert som elektriker på din arbetsplats. Din arbetsgivare har ansvar för att du ha rätt utrustning som du behöver för att kunna utföra jobb på ett tryggt sätt. Dom är också ansvariga att säga till och åtgärda om det finns några fel och brister i arbetsmiljön. Det finns säkerhetsföreskrifter som elektriker i Stockholm ska använda sig av och det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla följer dom.

Egenföretagare
Är du egenföretagare och jobbar ensam så har du själv ansvar för att se till så att du jobbar tryggt och säkert, att läsa på om säkerhetsföreskrifterna och göra det till en rutin att gå igenom dom då och då för att förebygga olyckor.

Vart ska man vända sig?
Först och främst så vänder man sig till sin chef där man är anställd om man hittar brister i arbetsmiljön som elektriker eller om du hittar risker som kan åtgärdas. Om inte chefen gör något åt detta så vänder du dig till skyddsombudet på arbetsplatsen. I vissa fall finns det inget skyddsombud och då gäller det att du är med i fackförbundet Svenska elektrikerförbundet.

Företagshälsovården
Det finns något som heter företagshälsovården som stöttar företagare och hjälper dom med att ge råd i hur en arbetsmiljö kan bli bättre. Det finns också arbetsmiljökonsulter att anlita för att få professionell hjälp att underlätta ditt jobb som elektriker i Stockholm. Elektriska installatörsorganisationen är en organisation som du också kan få råd av.

 Vem frågar man om regler?
Arbetsmiljöverket har koll på de flesta regler som gäller för ditt arbete som elektriker. Dom har specialister på detta området och dit kan du alltid vända dig om du har frågor. Hit kan man även vända sig om man vill deklarera dåliga arbetsförhållanden. I en del fall så kommer dom på inspektionsbesök till din arbetsplats.

 Vill du veta mer om elektriker som yrke och beskrivning på det så kan du vända dig till din arbetsförmedling som kan ge dig mer information och vart du ska vända dig för utbildning eller lediga jobb som elektriker.

En elektriker som har noll-garanti på fel är elektrikeristockholmslän.se som kostnadsfritt åtgärdar felen som deras elektriker eventuellt skapat.

Vanliga arbetsskador hos elektriker

Varje dag råkar elektriker ut för skador på sin arbetsplats, det är lätt hänt då det är en så pass farlig miljö att vistas i varje dag. Vissa är så klart placerade på farligare uppgifter än andra men yrket elektriker är ändå alltid en säkerhetsrisk. Det kan vara bra att veta vad som kan uppkomma för arbetsskador inom yrket.

 Fall från höga höjder
Detta är vanligt inom yrket elektriker då du ofta vistas på höga höjder och riskerar att falla. Ofta då elektriker arbetar på höga höjder använder dom stegar eller lifthissar, detta är väldigt riskabelt då de inte sitter fast i något. Det finns dock mycket riktlinjer att följa för en elektriker på hur man skapar en säker miljö på höga höjder. I vissa fall då det är extrema höjder så används selar och fästanordningar för elektrikern att sitta fast i.

 Skador orsakade av utrustning
Det är viktigt att du som elektriker använder rejäl utrustning av kvalité annars riskerar du att utrustningen inte ger tillräckligt skydd om det skulle ske en olycka på arbetsplatsen. Dålig användning av rätt utrustning är ett vanligt slarvfel hos elektriker.

 

Fler skador orsakade av utrustning

 • Att använda strömbrytare och säkringar med felaktig överströmskydd.
 • Använda sladdar och verktyg som är mixtrade med eller inte är hela.
 • Använda sladdar och verktyg som inte har tillräckligt med isolering eller där de strömförande sladdarna är exponerade.
 • Att man inte har underhållit maskiner och verktyg tillräckligt.

Kroppsliga slitage

Yrket elektriker innebär tunga lyft, slitage kommer att ske på leder, rygg, nacke och muskler. Det är vanligt att elektriker som jobbat några år har någon form av ryggsmärta eller smärta i leder.

 

Säkerhet för en elektriker

En elektriker är dagligen utsatt för risker och det är av största vikt att du som elektriker följer alla de säkerhetsregler och försiktighetsåtgärder som finns att ta av. Det är lätt att när man har jobbat som elektriker ett tag slacka på dessa regler då man blivit varm i kläderna och fått upplevelsen av att inget har hänt så då kommer inget hända, det är ofta då som olyckorna inträffar. Här går vi igenom vad det finns för regler och säkerhetsåtgärder för en elektriker.

Rätt utrustnin

 • Hjälm – det är viktigt att du inte bara har en hjälm, utan en hjälm som passar på din huvudform. Hjälmen ska också ha en skyddsskärm som man kan fälla ner för skydd mot ögon. Arbetar man uppåtriktande så är det bra om skärmen är kort så att man ser klart och tydligt runt om sig.
 • Glasögon – Om du inte har en skyddsskärm på hjälmen som dina ögon skyddas av kan du använda speciella glasögon ämnade åt elektriker. Detta är för att skydda mot damm, partiklar eller vid eventuella blixtar från el vid farliga situationer.
 • Hörselkåpor – Det är ofta väldigt hög ljudnivå, speciellt om man arbetar som elektriker på stora industrier och på byggarbetsplatser. För att förhindra tinnitus har man hörselkåpor eller eventuellt öronproppar, det är vad som passar för situationen man är i. Hörselkåporna kan man sätta fast på hjälmen för att slippa hantera många olika föremål. Om man hellre föredrar öronproppar så kan man gjuta efter just din öronform.
 • Andningsskydd – är jätte viktigt då lungorna är väldigt känsliga och du är ofta utsatt för olika typer av ångor, gaser eller dålig luft med giftiga partiklar i. Ett andningsskydd som passar den miljö du ska arbeta kan avgöra hur bra du kommer må efter dagens slut.
 • Kläder – Där det finns stor risk för explotioner eller elblixtar ställs det högre krav på elektriker att använda brandsäkra kläder. Man får ej använda detaljer på kroppen som är gjorda av metall. Tänka på att inte använda kläder som har flärpar eller lösa hängande delar då det finns risk att fastna med dessa. för elektriker. Det finns vissa märken som kläder för elektriker ska uppfylla för att vara godkända att arbeta med.
 • Säkerhetssele – på vissa arbetsplatser finns det stor risk för fallskador, då kan du behöva ha en säkerhetssele med lina.
 • Skor – Här finns det speciella skor då det ofta finns farliga föremål att trampa på, de ska vara godkända för den specifika arbetsplatsen.
 • Handskar – ett måste då man hanterar falig utrustning och verktyg som sliter på händerna.

Rutiner att tänka på på en arbetsplats för elektriker.

 • Titta dig alltid omkring på din arbetsplats, vart finns det potentiella faror?
 • Att ha ordning och reda på sina grejer skapar en säker miljö för en elektriker
 • Att ha med sig en jordfelsbrytare som är portabel.
 • Försöka i så god mån det går lyfta rätt, sitta rätt och använda de hjälpmedel för kroppen som finns för att slita så lite som möjligt på den.