Vanliga arbetsskador hos elektriker

Varje dag råkar elektriker ut för skador på sin arbetsplats, det är lätt hänt då det är en så pass farlig miljö att vistas i varje dag. Vissa är så klart placerade på farligare uppgifter än andra men yrket elektriker är ändå alltid en säkerhetsrisk. Det kan vara bra att veta vad som kan uppkomma för arbetsskador inom yrket.

 Fall från höga höjder
Detta är vanligt inom yrket elektriker då du ofta vistas på höga höjder och riskerar att falla. Ofta då elektriker arbetar på höga höjder använder dom stegar eller lifthissar, detta är väldigt riskabelt då de inte sitter fast i något. Det finns dock mycket riktlinjer att följa för en elektriker på hur man skapar en säker miljö på höga höjder. I vissa fall då det är extrema höjder så används selar och fästanordningar för elektrikern att sitta fast i. read more

Säkerhet för en elektriker

En elektriker är dagligen utsatt för risker och det är av största vikt att du som elektriker följer alla de säkerhetsregler och försiktighetsåtgärder som finns att ta av. Det är lätt att när man har jobbat som elektriker ett tag slacka på dessa regler då man blivit varm i kläderna och fått upplevelsen av att inget har hänt så då kommer inget hända, det är ofta då som olyckorna inträffar. Här går vi igenom vad det finns för regler och säkerhetsåtgärder för en elektriker. read more