Vilka eljobb utför elektriker göteborg själv?

När det gäller elektricitet finns många regler att förhålla sig till, och det finns en anledning till det. Det är nämligen farligt att hålla på med om man inte har rätt kunskaper och det kan dessutom ge förödande konsekvenser. Elfel av olika slag står för en stor del av dom bränder om uppstår varje år, vilket är anledning nog att vara försiktig.

Det här får du göra själv

Även om det är få saker man för göra själv när det gäller el så finns det ändå några man kan ta sig an om man känner att man har tillräckliga kunskaper. Till exempel får man byta alla typer av glödlampor och säkringar. Man får även byta lamphållare och utföra reparationer på skarvsladdar och sladdar till olika typer av apparater som elektriker göteborg. read more

Vart en elektriker vänder sig vid problem

Om du får problem med elen
När man jobbar som elektriker som är ett påfrestande yrke både fysiskt men ibland även psykiskt är det viktigt att veta vart man kan vända sig om man får problem men till exempel kollegor, får problem med kroppen eller är med om en olycka på arbetsplatsen.

Vem har ansvar?
Är du anställd på ett företag så är det din arbetsgivare som har ansvaret för att du kan arbeta tryggt och säkert som elektriker på din arbetsplats. Din arbetsgivare har ansvar för att du ha rätt utrustning som du behöver för att kunna utföra jobb på ett tryggt sätt. Dom är också ansvariga att säga till och åtgärda om det finns några fel och brister i arbetsmiljön. Det finns säkerhetsföreskrifter som elektriker i Stockholm ska använda sig av och det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla följer dom. read more