Vilka eljobb utför elektriker göteborg själv?

När det gäller elektricitet finns många regler att förhålla sig till, och det finns en anledning till det. Det är nämligen farligt att hålla på med om man inte har rätt kunskaper och det kan dessutom ge förödande konsekvenser. Elfel av olika slag står för en stor del av dom bränder om uppstår varje år, vilket är anledning nog att vara försiktig.

Det här får du göra själv

Även om det är få saker man för göra själv när det gäller el så finns det ändå några man kan ta sig an om man känner att man har tillräckliga kunskaper. Till exempel får man byta alla typer av glödlampor och säkringar. Man får även byta lamphållare och utföra reparationer på skarvsladdar och sladdar till olika typer av apparater som elektriker göteborg. read more

Vart en elektriker vänder sig vid problem

Om du får problem med elen
När man jobbar som elektriker som är ett påfrestande yrke både fysiskt men ibland även psykiskt är det viktigt att veta vart man kan vända sig om man får problem men till exempel kollegor, får problem med kroppen eller är med om en olycka på arbetsplatsen.

Vem har ansvar?
Är du anställd på ett företag så är det din arbetsgivare som har ansvaret för att du kan arbeta tryggt och säkert som elektriker på din arbetsplats. Din arbetsgivare har ansvar för att du ha rätt utrustning som du behöver för att kunna utföra jobb på ett tryggt sätt. Dom är också ansvariga att säga till och åtgärda om det finns några fel och brister i arbetsmiljön. Det finns säkerhetsföreskrifter som elektriker i Stockholm ska använda sig av och det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla följer dom. read more

Vanliga arbetsskador hos elektriker

Varje dag råkar elektriker ut för skador på sin arbetsplats, det är lätt hänt då det är en så pass farlig miljö att vistas i varje dag. Vissa är så klart placerade på farligare uppgifter än andra men yrket elektriker är ändå alltid en säkerhetsrisk. Det kan vara bra att veta vad som kan uppkomma för arbetsskador inom yrket.

 Fall från höga höjder
Detta är vanligt inom yrket elektriker då du ofta vistas på höga höjder och riskerar att falla. Ofta då elektriker arbetar på höga höjder använder dom stegar eller lifthissar, detta är väldigt riskabelt då de inte sitter fast i något. Det finns dock mycket riktlinjer att följa för en elektriker på hur man skapar en säker miljö på höga höjder. I vissa fall då det är extrema höjder så används selar och fästanordningar för elektrikern att sitta fast i. read more

Säkerhet för en elektriker

En elektriker är dagligen utsatt för risker och det är av största vikt att du som elektriker följer alla de säkerhetsregler och försiktighetsåtgärder som finns att ta av. Det är lätt att när man har jobbat som elektriker ett tag slacka på dessa regler då man blivit varm i kläderna och fått upplevelsen av att inget har hänt så då kommer inget hända, det är ofta då som olyckorna inträffar. Här går vi igenom vad det finns för regler och säkerhetsåtgärder för en elektriker. read more