Vart en elektriker vänder sig vid problem

Om du får problem med elen
När man jobbar som elektriker som är ett påfrestande yrke både fysiskt men ibland även psykiskt är det viktigt att veta vart man kan vända sig om man får problem men till exempel kollegor, får problem med kroppen eller är med om en olycka på arbetsplatsen.

Vem har ansvar?
Är du anställd på ett företag så är det din arbetsgivare som har ansvaret för att du kan arbeta tryggt och säkert som elektriker på din arbetsplats. Din arbetsgivare har ansvar för att du ha rätt utrustning som du behöver för att kunna utföra jobb på ett tryggt sätt. Dom är också ansvariga att säga till och åtgärda om det finns några fel och brister i arbetsmiljön. Det finns säkerhetsföreskrifter som elektriker i Stockholm ska använda sig av och det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla följer dom. read more