Asbest är ett byggmaterial som har använts långt tillbaka på grund av dessa höga hållbarhet. Det är ett oorganiskt material som ofta finns i gamla hus. Asbest kan användas till allt från bullerdämpning till brandskydd till isolering och armering. Det är ofarligt så länge det sitter orört, dock i en elektrikers arbete ingår att vistas i utrymmen och på byggarbetsplatser där de små fibrerna från asbesten rörs runt, då är det mycket farligt. Blir du utsatt för asbest kan du få tumörer, lungcancer, pleural förkalkning med flera.