När det gäller elektricitet finns många regler att förhålla sig till, och det finns en anledning till det. Det är nämligen farligt att hålla på med om man inte har rätt kunskaper och det kan dessutom ge förödande konsekvenser. Elfel av olika slag står för en stor del av dom bränder om uppstår varje år, vilket är anledning nog att vara försiktig.

Det här får du göra själv

Även om det är få saker man för göra själv när det gäller el så finns det ändå några man kan ta sig an om man känner att man har tillräckliga kunskaper. Till exempel får man byta alla typer av glödlampor och säkringar. Man får även byta lamphållare och utföra reparationer på skarvsladdar och sladdar till olika typer av apparater som elektriker göteborg.

Känner man att man har kunskaperna som elektriker krävs kan man också ge sig på att byta vägguttag och strömbrytare – men dock högst vid 16 A. Utöver detta, som synes är ganska simpla åtgärder, ska man låta bli och istället överlåta jobbet till en fackman.

Vad du inte får göra

Att mixtra med el kan vara farligt både under arbetets gång men även längre fram. Minsta lilla snedsteg kan orsaka elfel, som i sin tur kan leda till brand i värsta fall. För alla åtgärder som rör fasta installationer bör en auktoriserad elektriker som https://elektrikerngöteborg.se anlitas.

Tidigare nämndes att man själv får byta vägguttag med elektriker göteborg men viktigt här är att man inte får byta ojordade uttag mot jordade på egen hand. I gamla hus förekommer ofta ojordade uttag och elarbeten från förr kräver viss expertis för att det ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Är du minsta lilla osäker på vad du får göra själv och inte när det gäller el är det alltid bättre att vara på den säkra sidan och anlita hjälp istället för att ta risken.

Särskilt noga i badrum

El och vatten är en farlig kombination och därför är det extra viktigt att man anlitar en elektriker när elarbeten behöver utföras i badrum eller andra våtrumsutrymmen. Visst kan man byta glödlampor på egen hand även här men håller man till exempel på att renovera och behöver dra om elen eller om nya installationer ska genomföras ska man alltid leja bort detta till en elektriker.

Det gäller alltifrån att installera golvvärme till att koppla in handdukstorken och det finns ingen anledning att försöka sig på sådant själv. Gör man det och ett allvarligt elfel skulle uppstå kan man i värsta fall stå där med ett nedbrunnet hus utan att försäkringen täcker.

När du anlitar en elektriker

Det finns alltså många tillfällen där man behöver anlita en elektriker men även för detta finns saker som är viktiga att tänka på. För det första ska man välja en auktoriserad elektriker, samt gärna kontrollera så att denne finns registrerad hos Elsäkerhetsverket.

Även om man får offra lite tid på att kontrollera den firma man planerar att anlita kan man se det som en slags garanti för att arbetet kommer att bli utfört på ett korrekt och fackmannamässigt sätt, vilket av förklarliga skäl är otroligt viktigt.

Categories: